Llegiu al web de l'ICAC aquest butlletí i tots els altres

archeonea

Butlletí de l'Institut Català
d'Arqueologia Clàssica

Gener del 2013 • Número especial monogràfic 1
 

“Desitjo que l’ICAC creixi i es consolidi com a centre de referència per la ciència i la societat”

La professora Isabel Rodà fa balanç dels sis anys en què ha dirigit l'Institut (2007-2012)

 

Isabel Rodà

Quines fites creus que ha assolit l'ICAC durant la teva direcció? En primer lloc, la internacionalització. Que com a institut de recerca català s’hagi obert a tot el món de l’arqueologia clàssica i s'hagi donat a conèixer a la resta d’Espanya i a Europa i Amèrica. Posa’ns exemples d'aquesta projecció. L’ICAC és a primera línia, als principals congressos internacionals, com a organitzador (el 2009 va organitzar l’Asmosia), com a coorganitzador (aquest 2013 coorganitza el CIAC amb el Museo Nacional de Arte Romano, a Mèrida) i en sessions especials encarregades, com en l'últim congrés d’epigrafia grega i llatina, el 2012 a Berlín.

 

Aquesta informació és privada i confidencial, i està dirigida únicament al seu destinatari. Si no sou el destinatari original d’aquest missatge i malgrat tot heu pogut accedir a l’esmentada informació, si us plau elimineu aquest missatge. D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades passaran a formar part d’un fitxer del qual és responsable l’ICAC i que està legalment inscrit en el Registre General de Protecció de Dades de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, amb el nom Usuaris butlletins. Aquestes dades seran tractades amb confidencialitat i amb la finalitat d’informar sobre les activitats i notícies de l’Institut. L’ICAC ha adoptat les mesures de seguretat exigides d’acord amb el nivell de les dades i ha desenvolupat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, alteració, ús inadequat o accessos no autoritzats. Per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreceu-vos a l’ICAC per escrit (plaça d’en Rovellat s/n, 43003 Tarragona o info@icac.cat). Heu rebut aquest missatge perquè esteu subscrits a la llista de distribució de l’ICAC. Per donar-vos de baixa de les comunicacions electròniques de l'ICAC escriviu a info@icac.cat amb la paraula “Baixa” a l’assumpte.
ISSN: 2013-8490
Dipòsit Legal: T-500-2010

Icac