Llegiu al web de l'ICAC aquest butlletí i tots els altres

archeonea

Butlletí de l'Institut Català
d'Arqueologia Clàssica

Gener del 2015 • Número 43
 

Seminari sobre ramaderia i pastoralisme

Activitat transdisciplinària els dies 9 i 23 de febrer

 

Pastoralisme

Fruit de la col·laboració de l'ICAC, l'IPHES i l'ICRPC en el marc del projecte SUMA. Inclou conferència de Paul Halstead (University of Sheffield).

 

“A l’oest de Gibraltar hi havia la indústria de salaons més gran de l’Imperi”

Conversa amb Carlos Fabião

 

Carlos Fabião

Aquest professor expert en àmfores lusitanes va ser a Tarragona amb ocasió del III Congrés Internacional de la Sociedad de Estudios de la Cerámica Antigua-Ex officina Hispana (SECAH).

 

Arqueometria i Arqueologia de la infantesa

L'ICAC ofereix dos cursos de formació gratuïts al febrer

 

Tigre opus sectile

Adreçats al professorat i el públic en general. Foto: Opus sectile amb tigre atacant un vedell (s. IV dC, Collezione dei Musei Capitolini) (Wikimedia Commons, Sailko).

 

Restes arqueològiques, què en fem?

Guia per al ciutadà elaborada des de l'ICAC

 

Restes arqueològiques

Amb el suport dels Serveis Territorials de Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya a Tarragona.

 

Aquesta informació és privada i confidencial, i està dirigida únicament al seu destinatari. Si no sou el destinatari original d’aquest missatge i malgrat tot heu pogut accedir a l’esmentada informació, si us plau elimineu aquest missatge. D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades passaran a formar part d’un fitxer del qual és responsable l’ICAC i que està legalment inscrit en el Registre General de Protecció de Dades de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, amb el nom Usuaris butlletins. Aquestes dades seran tractades amb confidencialitat i amb la finalitat d’informar sobre les activitats i notícies de l’Institut. L’ICAC ha adoptat les mesures de seguretat exigides d’acord amb el nivell de les dades i ha desenvolupat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, alteració, ús inadequat o accessos no autoritzats. Per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreceu-vos a l’ICAC per escrit (plaça d’en Rovellat s/n, 43003 Tarragona o info@icac.cat). Heu rebut aquest missatge perquè esteu subscrits a la llista de distribució de l’ICAC. Per donar-vos de baixa de les comunicacions electròniques de l'ICAC escriviu a info@icac.cat amb la paraula “Baixa” a l’assumpte.
ISSN: 2013-8490
Dipòsit Legal: T-500-2010

Icac