Llegiu al web de l'ICAC aquest butlletí i tots els altres

archeonea

Butlletí de l'Institut Català
d'Arqueologia Clàssica

Gener del 2016 • Número 53
 

Convocatòria per a investigadors novells

L'ICAC ofereix quatre contractes

 

Formació

 

Nou investigador postdoctoral a l'ICAC

Pau Olmos

 

Pau Olmos

L’Institut incorpora aquest arqueòleg gràcies a l’ajut Juan de la Cierva i després d'una estada a França.

 

Tesi sobre hàbitat rural a la Laietània

Lectura demà a l'ICAC

 

Tesi Victòria Cantarellas

Victòria Cantarellas defensa la tesi “Arquitectura i economia dels hàbitats rurals dels segles II-I aC a la Laietània” a les 11 hores.

 

L’ICAC restaura peces ibèriques

A càrrec d'Anna Bertral

 

Anna Bertral

Es tracta d'un conjunt d’objectes de bronze del jaciment ibèric del Pontarró (la Secuita, Alt Camp). La majoria són peces d’ornament.

 

Aquesta informació és privada i confidencial, i està dirigida únicament al seu destinatari. Si no sou el destinatari original d’aquest missatge i malgrat tot heu pogut accedir a l’esmentada informació, si us plau elimineu aquest missatge. D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades passaran a formar part d’un fitxer del qual és responsable l’ICAC i que està legalment inscrit en el Registre General de Protecció de Dades de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, amb el nom Usuaris butlletins. Aquestes dades seran tractades amb confidencialitat i amb la finalitat d’informar sobre les activitats i notícies de l’Institut. L’ICAC ha adoptat les mesures de seguretat exigides d’acord amb el nivell de les dades i ha desenvolupat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, alteració, ús inadequat o accessos no autoritzats. Per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreceu-vos a l’ICAC per escrit (plaça d’en Rovellat s/n, 43003 Tarragona o info@icac.cat). Heu rebut aquest missatge perquè esteu subscrits a la llista de distribució de l’ICAC. Per donar-vos de baixa de les comunicacions electròniques de l'ICAC escriviu a info@icac.cat amb la paraula “Baixa” a l’assumpte.
ISSN: 2013-8490
Dipòsit Legal: T-500-2010

Icac