Llegiu al web de l'ICAC aquest butlletí i tots els altres

archeonea

Butlletí de l'Institut Català
d'Arqueologia Clàssica

Setembre del 2016 • Número 61
 

Solcant la història, Premi Carles Miralles

Reconeixement a un projecte didàctic innovador

 

Solcant la història_Mèdol

La revista Auriga ha distingit aquesta experiència pedagògica adreçada a alumnes d’educació especial perquè coneguin l'arqueologia.

 

Novetats editorials

Últims títols de les col·leccions Trama i Hic et Nunc

 

Novetats editorials_2016

Un llibre és sobre el treball de la dona a l'antiguitat, i l'altre, sobre decoració arquitectònica en l’Egipte cristià tardà.

 

Jornada sobre cartografia històrica

El dilluns 3 d'octubre, a l'IEC

 

Jornada cartografia històrica

La jornada internacional "Catalunya i les noves tendències en cartografia històrica" està codirigida per Marta Prevosti (ICAC).

 

Aquesta informació és privada i confidencial, i està dirigida únicament al seu destinatari. Si no sou el destinatari original d’aquest missatge i malgrat tot heu pogut accedir a l’esmentada informació, si us plau elimineu aquest missatge. D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades passaran a formar part d’un fitxer del qual és responsable l’ICAC i que està legalment inscrit en el Registre General de Protecció de Dades de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, amb el nom Usuaris butlletins. Aquestes dades seran tractades amb confidencialitat i amb la finalitat d’informar sobre les activitats i notícies de l’Institut. L’ICAC ha adoptat les mesures de seguretat exigides d’acord amb el nivell de les dades i ha desenvolupat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, alteració, ús inadequat o accessos no autoritzats. Per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreceu-vos a l’ICAC per escrit (plaça d’en Rovellat s/n, 43003 Tarragona o info@icac.cat). Heu rebut aquest missatge perquè esteu subscrits a la llista de distribució de l’ICAC. Per donar-vos de baixa de les comunicacions electròniques de l'ICAC escriviu a info@icac.cat amb la paraula “Baixa” a l’assumpte.
ISSN: 2013-8490
Dipòsit Legal: T-500-2010

Icac