Llegiu al web de l'ICAC aquest butlletí i tots els altres

archeonea

Butlletí de l'Institut Català
d'Arqueologia Clàssica

Gener-febrer del 2012 • Número 13
 

Seminari L'arqueologia de la mort: una perpectiva multidisciplinària

Es fa a l'Institut els dies 20 i 21 de març

 

Cratera de terracota, Metropolitan Museum of Art

El professor convidat és Mike Parker Pearson (Universitat de Sheffield). Foto: Cràtera de terracota, Metropolitan Museum of Art

 

“Al segle II dC les vil·les serveixen per mostrar l’estatus”

Entrevista a la professora Annalisa Marzano (Universitat de Reading)

 

Prof. Marzano a la biblioteca de l'ICAC

Amb l’Imperi fer carrera política és més limitat que en temps de la República, perquè tot depèn de la relació amb l’emperador. A Roma les elits ja no poden construir: la contrucció és monopoli de l’emperador. La seva influència queda fragmentada. A les zones rurals de la Itàlia central és el moment que comencen a emergir propietaris que ajuden, medien... Fan política! De fet la vil·la esdevé també el lloc on expressar la carrera política. Hi trobem inscripcions que diuen “jo he estat cònsul” i que abans eren a la casa de ciutat.

 

“Amb un sensor inercial tindrem un mapa acurat del 'cuniculus' de Tarragona”

Parlem amb dos membres de l'Institut de Geomàtica, Eulàlia Parés i David Calero

 

Expecició de l'Institut de Geomàtica i de l'ICAC al Cunículus

Amb un sensor inercial determinarem les coordenades del túnel. El portem en una motxilla, i a mesura que avancem anirà registrant les acceleracions i els girs. Anirem estimant la posició a partir d’un punt conegut. I adquirint dades segon a segon. Amb quin marge d'error? Molt petit. Aquest senseor és tan bo que detecta el vent i tot, les passes... Comptem amb un marge d’error d’entre mig metre i un metre.

 
 

Aquesta informació és privada i confidencial, i està dirigida únicament al seu destinatari. Si no sou el destinatari original d’aquest missatge i malgrat tot heu pogut accedir a l’esmentada informació, si us plau elimineu aquest missatge. D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades passaran a formar part d’un fitxer del qual és responsable l’ICAC i que està legalment inscrit en el Registre General de Protecció de Dades de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, amb el nom Usuaris butlletins. Aquestes dades seran tractades amb confidencialitat i amb la finalitat d’informar sobre les activitats i notícies de l’Institut. L’ICAC ha adoptat les mesures de seguretat exigides d’acord amb el nivell de les dades i ha desenvolupat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, alteració, ús inadequat o accessos no autoritzats. Per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreceu-vos a l’ICAC per escrit (plaça d’en Rovellat s/n, 43003 Tarragona o info@icac.cat). Heu rebut aquest missatge perquè esteu subscrits a la llista de distribució de l’ICAC. Per donar-vos de baixa de les comunicacions electròniques de l'ICAC escriviu a info@icac.cat amb la paraula “Baixa” a l’assumpte.
ISSN: 2013-8490
Dipòsit Legal: T-500-2010

Icac